POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma

RAD Ryszard Dudanowicz
ul. Henrykowska nr 30,
03-079 Warszawa


Reprezentowana przez:
Ryszarda Dudanowicza

 

Wpisana do: 
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
REGON: 011605625
NIP: 524-11-07-765

Kontakt:
Telefon: +48 22/723-41-69
Telefax: +48 22/723-49-95
E-Mail: info@rad.auto.pl

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną portal nie musi sprawdzać wpisów. Mamy obowiązek reagować dopiero po otrzymaniu wiadomości o niedopuszczalnym wpisie albo gdy sam go zauważy.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne.
Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za zawartość powiązanych stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawnych w momencie łączenia.
Jednak stała kontrola treści powiązanych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia.

Prawa autorskie

Zawartość i treści stron stworzonych przez operatorów witryny podlegają obowiązującej obecnie w Polsce ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza domeną wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy.

 Pliki do pobrania i kopie tej strony są przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Polityka Prywatności

 

1. Przegląd ochrony danych:

Informacje ogółem

Poniżej znajduje się wykaz tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę www. Dane osobowe to wszelkie dane dzięki którym możesz zostać zidentyfikowany.
Informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?
Dane zgromadzone na tej stronie są przetwarzane przez Administratorem danych. Dane kontaktowe Administratorem danych znajdują się w wymaganiach prawnych strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?
Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam udostępnisz. Może to na przykład dotyczyć formularza kontaktowego.
Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te są przede wszystkim danymi technicznymi takimi jak informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub kiedy doszło do wyświetlenia strony. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do jakich celów są używane twoje dane?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą służyć do analizy sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających.
Dane dobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie Portalu”.

Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?
Zawsze masz prawo żądać informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia bez żadnych opłat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Analityka i narzędzia innych firm
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej możne występować statystyczna analiza dotycząca zachowania podczas surfowania. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą plików cookies i analityki.
Analiza twoich zachowań podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa, tzn. nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Cię w oparciu o te dane. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności. Możesz się sprzeciwić tej analizie, poniżej można znaleźć informacje dotyczące tego  jak korzystać z opcji w tym zakresie.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje

Informacja dotycząca strony odpowiedzialnej za serwis

Administratorem danych, wskazanych danych osobowych jest:
Firma RAD Ryszard Dudanowicz
ul. Henrykowska nr 30,
03-079 Warszawa
NIP: 524-11-07-765

Telefon: +48 22/723-41-69
Telefax: +48 22/723-49-95
E-Mail: info@rad.auto.pl

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie twoich danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, mając na uwadze przyszły efekt.
Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone, zanim otrzymamy Twoje żądanie, mogą zostać wcześniej przetworzone.

Prawo do składania skarg u organów regulacyjnych
W przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych, osoba zainteresowana może złożyć skargę do właściwych organów nadzorczych. Właściwy organ regulacyjny w sprawach związanych z ochroną danych to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do dostępu do swoich  danych, które przerabiamy na podstawie zgody lub w przypadku wywiązywania się z umowy. Mogą one być  dostarczane do ciebie lub osoby trzeciej w standardowym formacie, do odczytu maszynowego. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego transferu danych do innej odpowiedzialnej strony, zostanie to zrobione tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i ochrony poufnych treści, a także zapytania wysyłane do nas jako operator witryny. Możesz rozpoznać połączenie szyfrowane przeglądarki po zmianie z „http: //” na „https: //”, a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki. Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie

Mają Państwo prawo bezpłatnego  dostępu do informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy i celu w jakim zostały przetworzone. Przysługuje Państwu również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych.

Sprzeciw wobec marketingowym  wiadomościom e-mail.

W odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, których wyraźnie nie zażądano: wyraźnie zakazujemy wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w kontekście noty prawnej strony internetowej. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych w przypadku otrzymania niezamówionego materiału reklamowego, takiego jak spam e-mail.

3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kontakt do mianowanego inspektora ochrony danych dla naszej firmy:

Firma RAD Ryszard Dudanowicz
Tel: +48 22/723-41-69

e-mail: abi@rad.auto.pl

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki plikom cookie nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które
są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia, dopóki ich nie usuniesz. To pliki cookie to umożliwiają rozpoznać przeglądarkę podczas odwiedzania następnej witryny.

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby korzystała z plików cookie, aby móc decydować indywidualnie. Alternatywnie, przeglądarka może zostać skonfigurowana aby automatycznie akceptować pliki cookies w pewnych warunkach, zawsze je odrzucać, lub automatycznie usuwać.

Ciasteczka, które są niezbędne, aby umożliwić komunikację elektroniczną lub wykonywanie niektórych funkcji, które chcesz użyć (takich jak: koszyk) są przechowywane na podstawie artykuł 173. Prawa Telekomunikacyjnego. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

  • Mozilla Firefox:

www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  • Internet Explorer:

www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

 

Pliki dziennika serwera

Dostawca witryny automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w „plikach dzienników serwera”. Są to informacje dotyczące :
– Typu przeglądarki i wersja przeglądarki
– Używanego systemu operacyjnego
– Adresu URL strony odsyłającej
– Nazwy hosta komputera uzyskującego dostęp
– Czasu żądania serwera
– Adresu IP

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, pobieramy dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które podasz, oraz wszelkie dalsze pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody.

Wszelkie dane wpisane w formularzu kontaktowym, będziemy przetwarzać wyłącznie za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nieformalny e-mail, który zgłasza taką prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone  zanim otrzymamy Twoje żądanie, mogą zostać przetworzone.

Dane które zostaną podane w formularzu będą zachowane dopóki nie poprosisz o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzebny celowości ich przechowywania.
Wszelkie przepisy ustawowe,  szczególnie te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają w mocy tego przepisu.


Rejestracja w serwisie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji przez nas oferowanych. Dane wejściowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z witryny lub usługi, dla których zostały zarejestrowane. Aby poinformować użytkownika  o ważnych zmianach,  w ramach naszego serwisu lub zmian technicznych, będziemy korzystać z adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

Przetworzymy dane dostarczone podczas rejestracji tylko na podstawie Twojej zgody w ramach art. 4 pkt 11 RODO. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Będziemy przechowywać dane zebrane podczas rejestracji tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do ustanowienia lub modyfikacji stosunku prawnego. Dlatego przetwarzamy dane w celu realizacji umowy lub środków wstępnych do umowy. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej (dane użytkowania) tylko w zakresie wymaganym do umożliwienia Państwu dostępu do naszej usługi lub wystawienia rachunku. Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia lub zakończeniu relacji biznesowej.

Dane przekazywane podczas zawierania umowy w sklepie internetowymi, detalistami i wysyłka

Przekazujemy dane umożliwiające identyfikację osobom trzecim tylko w zakresie wymaganym do spełnienia warunków umowy, na przykład do firm, którym powierzono dostarczenie towarów do Twojej lokalizacji lub banków, którym powierzono przetwarzanie płatności. Twoje dane nie zostaną przekazane w żadnym innym celu, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie zostaną ujawnione stronom trzecim w celach reklamowych bez Twojej wyraźnej zgody.

5. Analityka i promocja

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych. Google Analytics  jest obsługiwany przez Google Inc. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat twojego korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 RODO Operator strony ma uzasadnione zainteresowanie analizowaniem zachowań użytkowników, w celu optymalizacji zarówno witryny internetowej jak i reklam.

Anonimizacja IP

Na tej stronie uruchomiliśmy funkcję anonimizacji IP. Twój adres IP zostanie skrócony przez Google przed przesłaniem do Stanów Zjednoczonych.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google będzie korzystał z tych informacji w imieniu operatora strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach, a także dostarczania inny usług związanych z korzystaniem z witryny. Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec zapisywaniu tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to oznaczać ograniczenie pełnej funkcjonalności tej strony. Możesz również uniemożliwić przekazywanie do Google danych  generowanych przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Rezygnacja zostanie sprawi, że podczas przyszłych wizyt w tej witrynie , Google nie będzie gromadził danych: Wyłącz Disable Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics przetwarza dane użytkowników, znajdziesz w Polityce prywatności Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 

Google AdSense

 

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi obejmującej reklamy od Google Inc. („Google”).
Google AdSense jest obsługiwany przez Google Inc.  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google AdSense używa również tak zwane sygnalizatory sieci Web (niewidoczna grafika). Poprzez te sygnalizatory nawigacyjne można oszacować informacje, takie jak ruch odwiedzających na stronach www.

 

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnalizatory sieci Web, związane z korzystaniem z tej witryny (w tym adres IP) i dostarczaniem formatów reklamowych są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google stronom Google. Jednak Google nie połączy twojego adresu IP z innymi zapisanymi danymi.

 

Można uniemożliwić instalację cookies przez odpowiednie  ustawienie oprogramowania przeglądarki.
Należy pamiętać, że w takim przypadku może nie będzie możliwe wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Ciebie i zbieranych przez Google zgodnie z opisem i do celów określonych powyżej.

 

Remarketing Google Analytics

 

Nasze witryny wykorzystują funkcje remarketingu Google Analytics w połączeniu z możliwościami Google AdWords i DoubleClick na różnych urządzeniach. Usługa ta jest świadczona przez Google Inc. , 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie odbiorców docelowych w zakresie marketingu promocyjnego utworzonego za pomocą remarketingu Google Analytics z możliwościami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. Dzięki temu reklamy mogą być wyświetlane na podstawie osobistych zainteresowań, zidentyfikowanych na podstawie wcześniejszego użycia i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu (np. Telefonie komórkowym), na innych urządzeniach (takich jak tablet lub komputer).

 

Gdy wyrazisz na to zgodę, Google włączy w tym celu Twoją historię przeglądania stron internetowych i aplikacji. W ten sposób każde urządzenie, które zaloguje się na Twoje konto Google, może korzystać z tych samych spersonalizowanych wiadomości promocyjnych.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics zbiera identyfikatory uwierzytelniane przez użytkowników Google, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i utworzyć odbiorców dla promocji na różnych urządzeniach.

Możesz na stałe zrezygnować z remarketingu na różnych urządzeniach, wyłączając spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google:
skorzystaj z tego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

Agregacja danych zebranych na danych Twojego konta Google opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie, którą możesz przekazać lub wycofać z Google. W przypadku operacji zbierania danych, które nie zostały połączone z Twoim kontem Google (na przykład, ponieważ nie masz konta Google lub sprzeciwiłeś się scaleniu), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 RODO

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W ramach Google AdWords używamy tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu na reklamy serwowane przez Google, ustawiany jest plik cookie śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na Twoim komputerze. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i witryna mogą stwierdzić, że użytkownik kliknął reklamę i przeszedł do tej strony.

 

Każdy reklamodawca Google AdWords ma inny plik cookie. Dlatego plików cookie nie można śledzić za pomocą strony internetowej reklamodawcy AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Jednak reklamodawcy nie uzyskują żadnych informacji, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcesz brać udziału w śledzeniu, możesz zrezygnować z tego, wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google, zmieniając ustawienia przeglądarki. W ten sposób nie będziesz uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

 

Google reCAPTCHA

 

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”) , jest świadczona przez Google Inc. , 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

reCAPTCHA służy do sprawdzania, czy dane wpisane na naszej stronie internetowej (takie jak na formularzu kontaktowym) został wprowadzony przez człowieka czy przez zautomatyzowany program. Aby to zrobić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych charakterystyk. Analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko urzytkownik stronę wejdzie na stronę. W celu analizy, reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. Adres IP, czas przebywania użytkownika na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przesłane do Google.

Analizy reCAPTCHA odbywają się całkowicie w tle. Odwiedzający stronę nie są informowani, że taka analiza ma miejsce.


Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google, odwiedź następujące odnośniki:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Newsletter 

Dane z newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać nasz biuletyn, wymagamy podania poprawnego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam potwierdzić, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i zgadzasz się na jego otrzymanie.  Żadne dodatkowe dane nie są gromadzone, zbierane są tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych tylko do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

 

Przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, wyłącznie za Twoją zgodą w ramach obowiązującej ustawy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz RODO.
Możesz cofnąć zgodę na przechowywanie swoich danych i adresu e-mail, a także ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu w dowolnym momencie, np. poprzez link „wypisz się” w newsletterze.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane do dystrybucji biuletynu do momentu anulowania subskrypcji, wtedy dane zostaną usunięte.

CleverReach

Ta strona używa CleverReach do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede.

CleverReach jest usługą, która organizuje i analizuje dystrybucję newsletterów. Dane, które podasz (np. Twój adres e-mail), aby zapisać się do naszego newslettera, będą przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech.

 

Przesyłanie naszych biuletynów za pomocą CleverReach umożliwia nam analizę zachowania odbiorców biuletynów.
Między innymi możemy dowiedzieć się, ilu odbiorców otworzyło wiadomość e-mail zawierającą newsletter i jak często klikane są zawarte w nim linki. Za pomocą śledzenia konwersji możemy również analizować, czy wstępnie zdefiniowane działanie (np. Zakup produktu na naszej stronie) ma miejsce po kliknięciu linku w newsletterze. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak dane są analizowane przez CleverReach, odwiedź: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

 

Jeśli nie chcesz, aby Twój newslettera był analizowany przez CleverReach, będziesz musiał zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W tym celu podajemy link w każdym wysyłanym newsletterze. Możesz również wypisać się z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

 

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane do dystrybucji biuletynu do momentu anulowania subskrypcji, wtedy dane zostaną usunięte.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności CleverReach na
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.